Tìm việc

Tìm kiếm việc làm hiệu quả sử dụng các mối liên hệ qua mạng, đối thoại trực tiếp, các nhóm thảo luận và mọi nguồn thông tin khác

4 lợi ích cho doanh nghiệp khi tuyển dụng thực tập sinh

4 lợi ích cho doanh nghiệp khi tuyển dụng thực tập sinh

Có rất nhiều công ty có chính sách không tuyển dụng thực tập sinh vì lí do họ không có kinh nghiệm. Nhưng trên thực tế, nguồn thực tập sinh mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích. Dưới đây là 4 lợi ích khi bạn tuyển dụng thực tập sinh.